Uw privacy

 

In de apotheek registreren wij verschillende gegevens van u, zoals naam, telefoonnummer, geneesmiddelgebruik, aandoeningen en eventuele allergieën. Wij gaan uiterst zorgvuldig met uw gegevens om. We zijn gebonden aan ons beroepsgeheim en aan het privacyreglement van onze beroepsorganisatie. U heeft altijd het recht om uw door de apotheek bijgehouden gegevens in te zien. Klik hier voor het uitgebreide privacyreglement dat van toepassing is op de werkzaamheden door onze apotheek